Dobrodošli

LICEULICE je fond koji vidljivo i merljivo doprinosi socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih i marginalnih grupa u Srbiji. Pokrenula ga je 2010. godine neformalna koalicija, sačinjena od nekoliko organizacija civilnog društva i pojedinaca, zainteresovana da aktivno doprinese poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja najugroženijih. Godinu dana kasnije, počeli smo da delujemo kao organizacija.