Dobrodošli

LICEULICE je fond koji vidljivo i merljivo doprinosi socijalnoj i ekonomskoj inkluziji pripadnika ugroženih i marginalnih grupa u Srbiji. Pokrenula ga je 2010. godine neformalna koalicija, sačinjena od nekoliko organizacija civilnog društva i pojedinaca, zainteresovana da aktivno doprinese poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja najugroženijih. Godinu dana kasnije, počeli smo da delujemo kao organizacija.

Naša najpoznatija aktivnost je izdavanje magazina LICEULICE, koji prodaju isključivo naši prodavci, zarađujući polovinu od svakog prodatog primerka. Kroz ovu formu samozapošljavanja, i uz dnevnu psihosocijalnu podršku, pomažemo im da učine nešto za sebe, da ostvare prihod, steknu samopouzdanje i određene veštine, i tako krenu ka samostalnosti. Od samog početka smo rešili da se ne zadržimo na pasivnoj humanitarnoj pomoći, već da naše prodavce osnažujemo da vlastitim trudom promene svoj život.

Prvi broj magazina LICEULICE izašao je 2010. godine. štampan je u hiljadu primeraka, od kojih je prodato jedva dvesta. Uz pomoć velikog broja saradnika iz raznih oblasti, magazin LICEULICE s vremenom je prerastao u razgranatu medijsku platformu, namenjenu edukaciji i motivaciji građana za aktivizam, promociju demokratskih principa i vrednosti građanskog društva. Takav uređivački koncept čini nas jedinstvenom pojavom na domaćoj medijskoj sceni, ali i među većinom uličnih novina u svetu.

Naši tiraži se iz godine u godinu povećavaju, a distributivna mreža se neprestano širi i trenutno broji preko stotinu stalnih prodavaca. U proteklom periodu uspeli smo da obezbedimo posao i zaradu, psihosocijalnu i ekonomsku podršku za više od 350 pojedinaca.